Ispraćaj maturanata 30.05.2017 i matursko veče 01.06.2017.

Ispraćaj maturanata

Nagrada u programu "Za čistije i zelenije škole u Vojvodini"

Naša škola je učestvovala u programu "Za čistije i zelenije škole Vojvodine"

Sportom protiv nasilja

Tim za zaštitu učenika od nasilja organizovao je akciju "Sportom protiv nasilja"

Analiza uspeha i vladanja na kraju III klasifikacionog perioda šk. 2016/17. god.

Izveštaj možete da preuzmete ovde

Analiza uspeha i vladanja na kraju I polugodišta 2016/17. šk.god.

Power point prezentaciju preuzmite ovde

Radionice - zaštita učenika od digitalnog nasilja

Radionice za učenike i roditelje- zaštita učenika od digitalnog nasilja

Analiza uspeha i vladanja na kraju I klasifikacionog perioda 2016/17. šk.god.

Power point prezentaciju preuzmite ovde

Članak o školi u "Somborskim novinama"

Ovde možete pogledati članak u PDF-u

Ispraćaj maturanata 01.06.2016. Matursko veče 06.06.2016.

Svake godine se u našoj školi priredi svećani ispraćaj maturanata. Tako je bilo i ove godine.

Konferencija o dualnom obrazovanju

Međunarodna konferencija o modernizaciji i osiguranju kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja "MODERNISING VETQUALITY ASSURANCE - THE EUROPEAN APPROACH ETF SEMINAR" održana je 1. i 2. Marta 2016 godine u Torinu
Preuzmite nastavne materijale Download