+ 381 25 482 586

Matematika

Zorica Hinić - 15.08. - 8:30 - 10.30

                       16.08. - 8.30 - 10.30

                       19.08. - 8.30 - 10:30

Termini su po dogovoru sa učenicima

Srpski jezik

Jasmina Šolaja - 16, 20 i 21.08 u 8 časova

Tehnološke operacije

Katarina Đurđev - 15, 16 i 19.08. u 9 časova

Engleski jezik 

Ana Dimitrijević - 16.08. u 8 časova

Istorija

Arsen Mijatović - 15, 16 i 20.08. u 9 časova

Hemija

Emina Popović - 19, 20 i 21.08. u 10 časova

Preuzmite nastavne materijale Download