Obaveštenje o početku školske godine

Obaveštenje

Stručno uputstvo za organizaciju rada srednjih škola 2021/2022 g.

Ovde možete videti Uputstvo

Promocija dualnog obrazovanja

Ovde možete pogledati baner

Univerzitet Singidunum - radionice profesionalne orijentacije za maturante

Ovde možete preuzeti link

Obaveštenje za maturante - Dani onlain otvorenih vrata - Univerzitet Singidunum

Ovde možete pogledati dopis Univerziteta

Korigovani priručnici za maturu i zadaci koji neće biti na maturi

Ovde možete preuzeti priručnike i zadatke Ovo su korigovani priručnici za maturu

Blanko izveštaj za III klasifikacioni period za odeljenske starešine

Ovde možete da preuzmete izveštaj

Dopuna uputstva za onlajn nastavu Ministarstva prosvete

Ovde možete da vidite dopunu uputstva

Obaveštenje za zaposlene, roditelje i učenike

Nacionalna platforma "Čuvam te" - prevencija i zaštita od nasilja u školama

Obaveštenje za maturante

Pripreme za upis na Poljoprivrednom fakultetu Novi Sad
Preuzmite nastavne materijale Download