• Školska biblioteka nalazi se u dvorištu škole u odvojenoj zgradi koja služi samo za tu svrhu. Bibliotečki fond trenutno je oko 11000 knjiga, i to 7000 stručnih i 4000 drugih naslova, među kojima su lektire, beletristika, razne enciklopedije, časopisi i drugi štampani materijali.
  • Biblioteka pruža učenicima mogućnost da tu uče, jer je obezbeđen i prostor koji služi kao čitaonica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  •  v   
Preuzmite nastavne materijale Download