Međunarodni dan broja Pi

Međunarodni dan matematike - Dan broja Pi je obeležen u našoj Školi. Uključen je veći broj učenika. Vođeni svojim kreativnim idejama, stečenim znanjem i veštinama, oblikovali su cifre, krugove, matematičke formule i konstante od pekarskih proizvoda i povrtarsko-ratarskih kultura. Izložbu radova na temu "Broj Pi iz našeg ugla" upotpunili su plakati, crteži, recitovanje cifara ovog broja i zanimljiva prezentacija. Događaj su osmislili i vodili učenici sa svojim profesorima: Tijana Božanić, Tijana Skokić, Katarina Đurđev, Ivanka Mihajlov i Zorica Hinić. Obeležavanju Dana matematike su zajedno prisustvovali profesori i učenici. Svi su se na kraju zasladili divnim pekarskim proizvodima koje su umesile vredne ruke naših pekara.

  

   

  

pi 5  

pi 7  

pi 6 

 

Školska dokumenta 2023

godisnji plan skole 2023-24.

razvojni plan 2022-25.

realizacija 22.23. 

skolski program spps sombor 

 rad timova u skoli

 

Školska dokumenta

0102-1003 odobr i ostv prih i rash u 2021

0502-4001 odobr i ostv prih i rash u 2021

2004-0001 odobr i ostv prih i rash u 2021

odobreni i ostvareni prihodi i rashodi u tek god

plan kapitalnih ulaganja 2023

plan tekuci izdaci 2023

Školska dokumenta 2

godisnji plan skole 2022-23.

izvestaj o radu skole 2021-22.

pravilnik o sistematizaciji 2022-23

razvojni plan 2022-25.

skolski program spps sombor 

Školska dokumenta 3

evidencija o licu zastita podataka

pravilnik o zastiti podataka o licnosti

Maturski radovi - pekari III4

  

  

  

  

Prilog o Školi u "Somborskim novinama"

Praktična nastava - pekari III-4

Na praktičnoj nastavi je odeljenje III-4 pekari radilo vučeno testo sa profesoricom Radmilom Kljajić - Cimešom. Kako je to izgledalo pogledajte na fotografijama.

   

                             

                           

                          

 

Saradnički ćas - cvećarstvo i matematika

Ugledni saradnički čas profesora Tijane Skokić i Zorice Hinić održan je u odeljenju II-1 obrazovni profil - poljoprivredni tehničar. Na času su bili prisutni pedagog škole Jasna Kosanović, kao i kolege Arsen Mijatović i Stojan Jandrić. Obrađene su teme - Primena i sadnja jednogodišnjih cvetnih vrsta i zapremina tela i procentni račun - primena. Učenici su na konkretnom radnom zadatku u okviru grupnog rada mogli da primene naučeno gradivo iz cvećarstva i matematike. U zavisnosti od zadatih uslova sredine, kao i mesta žardinjere izabrali su odgovarajuće cvetne vrste, izračunalii su broj rasada izabranog cveća, količinu zemljišnog supstrata potrebnog za sadnju, kao i količinu tečnog đubriva za prihranu odgovarajuće koncentracije.

Kako je sve to izgledalo pogledajte na sledećim fotografijama.

     

     

     

     

     

     

Radna akcija u školi

U našoj školi je 23.10.2020. održana mala radna akcija. Na inicijativu direktora Jove Ćate radilo se na saniranju udarnih rupa betonom i popunjavanju rupa kod parkirališta tucanikom. Sem direktora Škole u akciji su učestvovali profesori Dušan Uzelac, Nebojša Poplašen i Arsen Mijatović kao i domar Branko Dojić. Akciju je svojim fotografijama zabeležio profesor Budimir Jeftić snimajući čak i sa dronom. Kako je to izgledalo pogledajte na fotografijama.

   

                                        

   

   

  

Promotivna pesma o školi

Reči i muziku je uradio profesor Dušan Uzelac, a u izvođenju mu pomažu profesori Tatjana Njegomir, prateći vokal, Nebojša Poplašen, gitara i Slobodan Lazić, udaraljke, džembe.

Klikom na link možete poslušati pesmu.

mvi_9129

Monografija Škole povodom 70 godina od osnivanja

monografija skole

Škola danas

Škola, danas ima oko 400 učenika u 19 odeljenja, koji se obrazuju za zanimanja: poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar, veterinarski tehničar, tehničar hortikulture, tehničar za biotehnologiju, pekar, cvećar – vrtlar, rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike (RMPT). Ove učenike obrazuju motivisani profesori, stručni za svoje predmete. U školi pored obrazovnog rada, velika pažnja se posvećuje i vaspitnom radu.

Nastava se odvija u 12 učionica, 10 kabineta, 2 labaratorije, 5 radionica, veterinarskoj ambulanti, biblioteci, pomoćnim prostorijama (plastenici, staklenik, poligoni za obuku...). Kabineti su opremljeni savremenim nastavnim sredstvima i pružaju velike mogućnosti za kvalitetnu nastavu. Nastava se izvodi kroz obavezne i izborne predmete i pruža mogućnost da se učenik opredeli za nastavak školovanja ili za zaposlenje nakon završetka srednje škole. Povećan je broj časova praktične nastave i vežbi iz stručnih predmeta čime se obezbeđuje potpuna osposobljenost za proces rada.

Prehrambena struka teorijsku i praktičnu nastavu realizuje u kabinetima  škole, a deo praktične nastave u preduzećima. Pored obavezne nastave, u školi se sprovode i vannastavne aktivnosti u obliku dodatne nastave i rada u sekcijama. U okviru vannastavnih aktivnosti učenici i profesori rade i  na uređenju školskog dvorišta i svog radnog prostora.

Poseban značaj daje se ekološkoj komponenti savremene poljoprivredne proizvodnje, gde se savlađivanjem više tehnoloških celina realizuju ciljevi zaštite životne i radne sredine. U školskom dvorištu stvaraju se uslovi za prijatan rad i boravak. Sagrađena je letnja učionica – radionica na otvorenom prostoru gde učenici i profesori na tradicionalan način pripremaju različite prehrambene proizvode.

U delu dvorišta namenjenom za odmor napravljena je eko-bara, a oko nje prostor je uređen u etno stilu. Ovaj prostor predstavlja jedan deo istorije poljoprivredne proizvodnje na ovim  prostorima. Izgrađen je improvizovani đeram, a restaurirana su stara kola i oruđa za obradu zemljišta

Istorijat

  • Poljoprivredna škola u Somboru osnovana je odlukom Predsedništva vlade NR Srbije od 31.07.1946. godine. Materijalna osnova rada su dve zgrade u Vojvođanskoj ulici. Zgrada sadašnjeg Higijenskog zavoda i Falcionova vila. U tim objektima osposobljen je internat za učenike, kancelarije i jedna učionica. Uslovi su bili neprikladni. Narodni odbor opštine Sombor donosi odluku o adaptaciji zgrade u ulici Hadžića Svetića broj 18.
  • Prvog aprila 1954. godine posle osam godina postojanja škola je dobila zgradu. Za internat dobija zgradu Bugarski salaš, na Gakovačkom putu.
  • Odvajanje zajedničkog srednjeg obrazovanja i vaspitanja, 1977. godine u posebnu školu, poljoprivredna škola je bila dužna da se organizuje i registruje kao obrazovni centar za pozivno – usmereno obrazovanje poljoprivredne i prehrambene struke. 1978. godine izdvaja se osnovna organizacija udruženog rada  Internat iz sastava poljoprivredne škole.
  • 1979. godine škola je registrovana kao obrazovni centar za kadrove poljoprivredne i prehrambene struke Sombor.
  • 1981/82 godine dopunska delatnost centra je obrazovanje poljoprivrednih proizvođača.
  • 1995. - Usklađivanje sa važećim zakonskim propisima škola je 30.08.1995.g. registrovana u privrednom sudu u Somboru kao državna ustanova rešenjem br. 683/95.
  • U martu 2001. za direktora je izabrana Ljubica Pribić – Jovičić, konstituisan je savet roditelja, učenički parlament i školski odbor. Novo rukovodstvo započinje aktivnosti sa ciljem razvoja škole. U julu 2002. godine direktor škole Ljubica Pribić-Jovičić i profesori Vladimir Popović i Jovo Ćato učestvuju u izradi pilot programa za nove obrazovne profile u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.
  • 17.09.2014. god. direktor škole postaje Jovo Ćato. Njega je na tu funkciju imenovao školski odbor.
Preuzmite nastavne materijale Download