Srednja poljoprivredno prehrambena škola
Hadžića Svetića 18
25000 Sombor

  • Centrala, tel: 025 482 586
  • Fax: 025 429 355
  • Žiro računi:
    • 840-381666-21 (sopstveni)
    • 840-381660-39 (budžetski)
    • 840-1410760-55 (učenički)