Za poljoprivredno-prehrambenu školu se opredeljuju oni koji imaju određene sklonosti, izraženu kreativnost, ambiciju da menjaju i prilagođavaju životnu sredinu stvarnim životnim procesima koji su danas aktuelni u svetu. U školi se sprovodi reformisana nastava koju su kreirali profesori škole kroz CARDS program EU. Reformisani nastavni programi imaju za cilj podizanje kvaliteta obrazovanja koji se zasniva na ishodima učenja. Ishodi učenja su jasno definisanja znanja, veštine i sposobnosti koje podstiču nastavnike i učenike da dele odgovornost za uspeh u učenju i obezbeđuju sliku o tome šta mogu da očekuju po završetku školovanja.

 Projekat "Za čistije i zelenije škole Vojvodine"

Projekat "Za čistije i zelenije škole Vojvodine" ostvaren je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu za nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Tom prilikom našu Školu su 15.05.2017. god. posetili pomoćnik Pokrajinskog sekretarijata za energetiku Vladimir Prebiračević i samostalni stručni saradnik u sekretarijatu Klara Balog - Aranjoš. U poseti Školi su bili grupa predškolaca iz vrtića "Bajka".

Naši učenici su im održali predavanje i predstavili power - point prezentaciju na temu reciklaža, pokazali izradu korpi od starih novina, izradu flaša u dekupaž tehnici. Deca su zatim tražila ekološko blago pomoću mape, a takođe im je pokazana sadnja cveća na otvorenom. Deca su dobila na poklon paradajz zasađen u saksiji napravljenoj od starih flaša, a vrtić je dobio na poklon "pronađeno blago" četiri sadnice tuje i cveće za ozelenjavanje vrtića.

Pročitan je i najbolji rad sa literarnog konkursa na temu ekologije i dodeljena je prigodnsa nagrada učenici III-4 Seleni Mirić.

Na školskoj ekonomiji je održana pokazna vežba izrade komposta, a obišao se i kompleks ekonomije.

Predstavnike Sekretarijata i decu je primio direktor Jovo Ćato, a celokupnu aktivnost su smislile profesorice Biljana Slavnić i Tijana Skokić. Veliku pomoć su imale od učenika III-2, tehničar hotikulture, i njihovog odeljenskog starešine profesora Vladimira Kovačića.

Kako je sve to izgledalo pogledajte u maloj galeriji.

   

             

   

                  

   

   

 

CROCOOS PROJEKAT       

 crocoos_en-329x94mod_obrazovni-forum-436x272   eu_flag_llp_en-01-167x65

Prerano učeničko napuštanje školovanja (osipanje učenika) je veoma aktuelan i kompleksan problem. On nije samo obrazovni već šire društveni problem. Preko sprečavanja osipanja učenika iz škole utiče se na smanjenje siromaštva i povećanje socijalne inkluzije u zemlji, što su važna pitanja kako za pojedinca i njegovu porodicu, tako i za ekonomski razvoj zemlje.

CroCoos je međunarodni projekat koji se bavi preventivom osipanja učenika, tj. razvojem sistema za rano otkrivanje učenika koji su u riziku od napuštanja školovanja. Projekat se realizije u periodu 2014-2017 u pet evropskih zemalja. U okviru projekta, planirano je da se razvijena metodologija za rano otkrivanje učenika u riziku od osipanja /eng. EWS - early warning system) probno primeni u Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji. Nosilac projekta u Srbiji je ekspertska organizacija Obrazovni forum (www.eduforumsezampro.rs). Fokus projekta je na srednjim stručnim školama. Dva mentora će kontinuirano u toku jedne godine raditi sa timovima nastavnika u odabranim školama, radiće se i na uspostavljanju i jačanju saradnje kako škole i lokalne zajednice, tako i međusektorske saradnje između obrazovanja, socijalne brige, zdravstva, zapošljavanja i pravosuđa.

Pored direktnih rezultata projekta ( kao što su razvijen sistem za rano detektovanje učenika koji su u riziku, elektronski priručnik za stručnjake koji se bave ovim pitanjem), važno je i povezivanje rezultata ovog projekta sa drugim merama koje Ministarstvo prosvete i nauke u Srbiji preduzima na sprečavanju i rešavanju problema preranog napuštanja školovanja.

Naša škola je 17.09.2015. godine potpisala ugovor o partnerskoj saradnji sa Obrazovnim forumom na projektu CroCoos (Croos-sektoral cooperation focused solutions early school leaving project). Fokus projekta je na srednjim poljoprivrednim školama. Izabrano je pet škola, a među njima i naša škola, u kojima će se u toku godinu i po dana raditi na primeni sistema za rano otkrivanje i praćenje osipanja učenika.

Cilj naše škole: "Izgradnja sistema za ranu detekciju učenika u riziku od osipanja i prevencija napuštanja                                         škole. Želimo da stopa osipanja bude 0%. Da nijedno dete ne napusti obrazovni sistem."  

Prvi sastanak tima u sastavu: školski pedagog Jasna Kosanović, sekretar škole Dragana Radaković i profesori Jasmina Šolaja-Radenković, Tatjana Njegomir i Arsen Mijatović,sa mentorom psihologom Jovanom Komlencom, održan je 05.10.2015. Tom prilikom su utvrđene smernice rada u toku trajanja projekta. Na fotografijama su članovi tima sa mentorom i direktorom škole Jovom Ćatom.

      

25.11.2015. godine održan je prvi zajednički radni sastanak u okviru CroCoos projekta. Na sastanku su prisustvovali timovi pet poljoprivrednih škola iz Zrenjanina, Rume, Požege, Požarevca i tim naše škole. Na sastanku su prisustvovali dva mentora i nacionalna koordinatorka projekta. Cilj okupljanja je produbljivanje razumevanja ideje projekta, ukazivanje na značaj problema preranog napuštanja škole, razmena iskustava između timova škola i planiranje narednih aktivnosti.

Na fotografijama su članovi našeg tima kao i grupna fotografija svih učesnika CroCoos projekta.

                      11

U naredna dva meseca (decembar, januar) naš tim je nastavio sa svojim planiranim aktivnostima, a u narednom periodu nas očekuju još mnogo obaveza na projektu.

  Radionica "Kako komunicirati sa drugima"

 U okviru "CROCOOS" projekta 21.03.2016.god. u našoj školi održana je radionica sa temom: Kako komunicirati sa drugima i izraziti lične potrebe bez povređivanja sagovornika, koja je imala za cilj razumevanje i uvežbavanje tehnike asertivne komunikacije.

U radionici su, sem članova tima i mentora, učestvovali roditelji i učenici I i II razreda naše škole. Oni su podeljeni u grupe: po dve grupe roditelja i učenika gde su kroz asertivnu komunikaciju rešavali hipotetičke situacije sukoba, a i realne, koje mogu da vode u svađu.

Roditelji i učenici su sa velikom ozbiljnošću pristupili zadatim situacijama i pokušali ih uz pomoć mentora i članova tima što bolje rešiti primenjujući asertivnu komunikaciju. I pored iznenađenja, jer ni roditelji ni učenici nisu pre toga znali šta ih u radionici očekuje, veoma su se dobro snašli i primenili najbolja rešenja datih situacija.

Radionica je trajal oko 1,5 sat, a potom su ispunjeni evoluacioni listići, gde su učenici, a naročito roditelji izrazili zadovoljstvo što su učestvovali u ovome.

Kako je to izgledalo pogledajte u maloj galeriji slika sa radionice.

     

   

   

   

   

   

   

Završna konferencija CROCOOS projekta u Budimpešti

Predstavnici naše Škole Jasna Kosanović pedagog i Dragana Radaković sekretar učestvovale su na Međunarodnoj konferenciji u Budimpešti od 19 do 21. aprila 2017. god. na temu: Međusektorsko traganje za načinima prevencije ranog napuštanja škole u okviru projekta CROCOOS u saradnji sa Tempus fondacijom, Lifelong Learning Programme i Obrazovnim forumom iz Beograda.

Završna konferencija je bila održana sa ciljem da škole koje su učestvovale u projektu, iz Srbije, Slovenije i Mađarske razmene iskustva u ovoj sferi školskog života.

Sve škole koje su učestvovale u projektu su istakle koliko je ovakav vid rada uticao na školu uopšte, nastavnike, učenike i njihove roditelje.

O primerima dobre prakse u našoj Školi je govorila pedagog Jasna Kosanović koja je naglasila da je neophodno nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima i ubuduće, jer škola pre svega mora biti u funkciji učenika i njihovih potreba, što je i porukla ova konferencije - Briga jaka za svakog đaka

           

O projektu i konferenciji u Budimpešti objavljen je i članak u "Somborskim novinama"

Članak u pdf-u možete da preuzmete ovde.

strana11

 

 

Preuzmite nastavne materijale Download