Novi objekti na školskoj ekonomiji - tovilište za svinje i izmuzalište za ovce

Ove jeseni završeni su radovi na savremenom tovilištu za svinje i izmuzalištu za ovce. Tovilište sada predstavlja završetak jedne celine gde su pod istim objektom u nizu nalazi pripremalište za priplodne krmače, prasilište i tovilište. Na ekonomiji je izgrađeno i savremeno izmuzalište za ovce u okviru ovčarnika. Učenici na praksi kako poljoprivredni tako i veterinarski tehničari će moći videti savremeni način tova svinja kao i način muženja ovaca. Na slikama možete videti kako to sada izgleda.

    

   

    

   

   

    

   

Leto na školskoj ekonomiji

Već od ranog proleća, zbog vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom virusa KOVID-19, sezonske i redovne radove na ekonomiji umesto učenika obavljaju zaposleni radnici i pojedini profesori Škole. To su redovno krunjenje kukuruza za prehranu stočnog fonda i sezonski poslovi unos slame i sena, kao i plevljenje pojedinih poljoprivrednih kultura. Tokom leta očekuje se i branje voća, šljiva i jabuka, gde će biti angažovano više profesora Škole.

Ovog leta na ekonomiju je stigao i gradski fijaker koji će se koristiti u turističke svrhe za potrebe Grada.

  

                         

                                               

  

  

  

  

  

                                            

                          

Postavljena nova meteorološka stanica na školskoj ekonomiji

Precizna poljoprivreda u nastavi Srednje poljoprivredno-prehrambene škole

U cilju promovisanja precizne poljoprivrede i njenog značaja, Institut "Biosens" postavio je meteo stanicu na ekonomiji naše Škole kako bi se učenici upoznali sa tehnologijama iz oblasti pametne poljoprivrede.

Zahvaljujući montiranoj meteo stanici, pružena je mogućnost profesorima i učenicima Škole da vide merenja na pojedinim parcelama, kao što su temperatura vazduha, količina padavina, osunčanost i sl. Uz brojne mogućnosti, važnu stavku u toj aplikaciji zauzima i digitalni dnevnik za svaku parcelu. U dnevniku se može dokumentovati svaka aktivnost koja se radi u polju ( setva, žetva, sadnja, đubrenje, koje su to količine, koji su tipovi đubriva, koja semena...).

Osim klimatskih uslova i detaljne vremenske prognoze za datu lokaciju preko platforme, dobijaju se i upozorenja o bolestima i štetočinama za konkretnu kulturu koja se gaji na određenoj parceli.

Upotrebom meteo stanice poput ove i drugih savremenih tehnologija, postižu se mnogobrojni benefiti, što predstavlja ključ i budućnost za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

                         

                         

Jesen 2019 na školskoj ekonomiji

                    

                      

   

                   

                             

Poseta zemljoradničkoj zadruzi "Poljokop" Lalić 

  

 

Novi objekti na ekonomiji - prasilište i tovilište

Tokom 2017. i 2018. godine izgrađeno je novo savremeno prasilište i tovilište. Objekat se sastoji iz tri dela: čekalište za suprasne krmače, prasilište gde su prasići sa krmačama 21 dan, sledeći deo je odgajalište gde su prasići do 25 kg, zatim prelaze u tovilište koje je završna faza u proizvodnji svinja. Proizvodnja je olakšana jer se celokupan proces odvija pod jednim objektom u nizu. 

          

        

           

            

         

         

        

Tokom 2018. godine napravljena je nastrešnica za poljoprivredne mašine.

        

2018. godine napravljen je i novi plastenik za poljoprivrednu proizvodnju.

        

 

Novi objekti i oprema na ekonomiji

Naša Škola je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, realizovala projekat rekonstrukcije i opremanja objekta za uzgoj goveda.

Koordinator projekta je bio nastavnik veterinarske grupe predmeta Dr.vet.med. Milan Kosanović. Cilj projekta je unapređenje uslova za uzgoj goveda, poboljšanje higijenskih aspekata muže krava, kao i podizanje kvaliteta i količine mleka.

Učenici sada imaju priliku da obavljaju profesionalnu praksu u objektima sa savremenom opremom za uzgoj i mužu i na taj način unaprede svoje znanje i veštine iz ove oblasti.

Kako to sada izgleda pogledajte na slikama.

     

     

Škola je uložila sopstvena sredstva za osnivanje vinskog podruma. Radove na restauraciji starog podruma obavili su učenici i radnici Škole. Nabavkom opreme za spravljanje vina i otvaranjem podruma stvoreni su uslovi da i učenici prehrambene struke deo praktične nastave obavljaju na školskoj ekonomiji. Na ovaj način učenici će sticati znanja i praktične veštine, koje će im otvoriti mogućnosti da po završetku školovanja započnu samostalan posao u ovoj perspektivnoj grani poljoprivrede.

Pogledajte malu galeriju slika vinskog podruma.

        

   

 

Školska ekonomija danas

Praktična nastava za poljoprivrednu i veterinarsku struku se izvodi na školskoj ekonomiji, koja raspolaže sa 164 hektara oranica i 10 hektara neplodnog zemljišta. Za poljoprivrednu proizvodnju i realizaciju praktične nastave raspolažemo sa neophodnom mehanizacijom, objektima i opremom za biljnu i stočarsku proizvodnju. Praktični rad, vežbe i jedan deo teorijske nastave obavlja se u kabinetu za stručne predmete, veterinarskoj ambulanti, radionici za učenike i proizvodnim objektima školske ekonomije.Na površini od jednog hektara uređen je poligon za uvežbavanje izvođenja tehnoloških operacija biljne proizvodnje. Ogledna proizvodnja u okviru praktične nastave izvodi se u stakleniku,  plastenicima i na otvorenom polju. Objekti i oprema za stočarsku proizvodnju pružaju idealne uslove za obuku i osposobljavanje poljoprivrednih i veterinarskih tehničara.

 

Istorijat školske ekonomije

Za potrebe praktične nastave škola je dobila Falcionov salaš, koji joj je ubrzo oduzet. Ponovo je vraćen školi 1951. godine. U međuvremenu školi je dodeljen Veselovski salaš i Radivojević salaš. Sve do 1957. godine površine i prateći objekti su se menjali, da bi konačna površina bila od 230 hektara kada je počelo podizanje građevinskih objekata, višegodišnjih zasada, nabavljanje poljoprivrednih mašina i druge opreme i formiranje stočnog fonda.U martu i aprilu 1979. godine izdvaja se OOUR Ekonomija i udružuje se u OOUR Ratar RO Brazda SOUR PK Sombor.Prenos ekonomije u trajno vlasništvo škole obavljeno je 04.02.1986. Srednjoj poljoprivredno-prehrambenoj školi se daje 149 hektara 47 ari 16 metara kvadratnih oranica, odnosno 169 hektara, 57 ari ukupne površine.

 

Zaposleni

Budai Ivica, Canjev Goran,  Jerković Budimka, Konjović Nikola, Kovač Josip, Krajninger Zlatko, Lapčević Pajo, Maćuš Nemanja, Oljača Dragan, Petrić Siniša, Zoraja Dragan

 

Kontakt

Ekonomija škole
Jurija Gagarina 22, 25000 Sombor
Tel: 025 / 460 764