U cilju upoznavanja mladih sa temom digitalnog nasilja, tim za zaštitu učenika od nasilja, u decembru 2016. god. je organizovao radionice za učenike I, III i IV razreda, na kojima se osim dobrih strana korišćenja interneta govorilo i o opasnostima koja vrebaju kada su deca "na mreži". Učenici su učestvovali u grupnom radu, međusobno sarađujući, pogledali su dva filma, izneli svoja mišljenja. Bili su zainteresovani i uspešno sarađivali u radu. Radionice je organizovala i realizovala pedagog Jasna Kosanović.

Nastavak sledi sa drugim odeljenjima, u drugom polugodištu.

U istom mesecu su organizovane prezentacije i razmena mišljenja o porodičnom nasilju u svim odeljenjima, u saradnji sa MUP-om.

Slike sa radionica

   

    

   

   

U cilju prevencije i reagovanja na digitalno nasilje, 30.11.2016. god. na sastanku Saveta roditelja održana je radionica o prednostima i nedostacima društvenih mreža. Prisutni roditelji su aktivno učestvovali u radu i razmenili mišljenja o ovoj temi.

Radionicu su organizovali i realizovali članovi tima za zaštitu učenika od nasilja: Dejana Milošević, Dalibor Peršić, profesori i pedagog Jasna Kosanović.

Slike sa radionice

                            

     

      

     

     

 

 

Preuzmite nastavne materijale Download