+ 381 25 482 586

Konferencija o dualnom obrazovanju

Međunarodna konferencija o modernizaciji i osiguranju kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja "MODERNISING VETQUALITY ASSURANCE - THE EUROPEAN APPROACH ETF SEMINAR" održana je 1. i 2. Marta 2016 godine u Torinu

Analiza uspeha i vladanja na kraju I polugodišta 2015/16. šk.god.

Power point prezentaciju preuzmite ovde
Preuzmite nastavne materijale Download