Međunarodna konferencija o modernizaciji i osiguranju kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja "MODERNISING VETQUALITY ASSURANCE - THE EUROPEAN APPROACH ETF SEMINAR" održana je 1. i 2. Marta 2016 godine u Torinu

U delegaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije učestvovali su: Marija Krneta - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Miroslav Mareš - Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Svetlana Budimčević - Unija poslodavaca Republike Srbije i Jovo Ćato - Srednja poljoprivredno-prehrambena škola Sombor.

Na konferenciji je svaka delegacija iznela plan aktivnosti u skladu sa evropskim pristupom, koji podrazumeva veće povezivanje privrede i srednjih stručnih škola. 

Jedan od primera dobre prakse je saradnja Srednje poljoprivredno-prehrambene škole Sombor i kompanije "Delta"

 

Detalj sa konferencije - na slici Marija Krneta - ministarstvo prosvete

i Jovo Ćato - direktor Srednje poljoprivredno-prehrambene škole Sombor

Preuzmite nastavne materijale Download